मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

आदर्श वजन क्याल्कुलेटरको

आदर्श वजन क्याल्कुलेटरको तपाईंले आफ्नो उमेर, उचाइ र शरीर प्रकार को निर्भरता मा महिला तथा पुरुषहरूका लागि आदर्श शरीरको वजन गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

आदर्श वजन गणना गर्न आफ्नो मापदण्डहरु प्रविष्ट गर्नुहोस्

उमेर: वर्ष
उचाइ:
 
शरिरको प्रकार:
परिमाणमा:  
आदर्श वजन को गणना लागि आफ्नो उचाइ, शारीरिक प्रकार र उमेर प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि, सामान्य शरीर प्रकार मानव लागि, साना 40 वर्ष भन्दा, वजन सेन्टिमिटर माइनस 110 मा उचाइ बराबर, र पुरानो त्यसपछि 40 वर्ष हुनुपर्छ - सेन्टिमिटर माइनस 100 उचाई।