मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

आम प्रवेग परिभाषा क्याल्कुलेटरको बल

शक्ति ठूलो प्रवेग परिभाषा क्याल्कुलेटरको तपाईं शक्ति, आम, वस्तु को गति, र प्रत्येक अन्य देखि आफ्नो निर्भरता जस्ता शारीरिक मात्रा गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

गणना शक्ति, आम वा प्रवेग?

     
मास (पु): के.जि
प्रवेग (क): m / s 2
बल — एक शरीर को गति परिवर्तन वा एक स्थिर शरीर मा गति वा तनाव उत्पादन गर्न tending एक प्रभाव छ। F = m * एक - बल शरीर र यसको गति को ठूलो गुणन गरेर गणना गरिएको छ।