मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

बारकोड जनरेटर

अनलाइन बार कोड बिजुली डिजिटल उत्पादन कोड द्वारा एक पल्ट कोड उत्पन्न गर्छ।
एक उत्पादन कोड प्रविष्ट गर्नुहोस् र बारकोड बटन उत्पन्न क्लिक गर्नुहोस्।