मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

क्यालोरीको क्याल्कुलेटरको

क्यालोरी खर्च क्याल्कुलेटरको ऊर्जा सही गणना एक निश्चित समयको लागि गतिविधि विभिन्न प्रकारका समयमा व्यय लागि आवश्यक। कुनै पनि काम को प्रदर्शन क्यालोरी को मद्दतले मापन छ ऊर्जा आवश्यक (अधिक सटीक हुन, kilocalories)। क्यालोरी खर्च गणना व्यक्ति को खाता ऊर्जा घाटा मा गतिविधि को एक पटक परिवर्तन गरेर, दिन भर लिन आहार अप गर्न आवश्यक छ।

गतिविधि चयन गर्नुहोस्, तपाईंको वजन र व्यायाम को अवधि

गतिविधि:
व्यायाम (काम) को अवधि: मिनेट
आफ्नो वजन: