मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

बालिका लुगा आकार अनलाइन क्याल्कुलेटरको

बालिका आकार अनलाइन क्याल्कुलेटरको फेला पार्न र बालिका अमेरिकी, ब्रिटिश, युरोपेली, रूसी आकार, सेन्टिमिटर मा चौडाई छाती र उचाइ, वा केटी को उमेर गर्न आकार कपडे रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ कपडे।

बालिका लुगा आकार अनलाइन क्याल्कुलेटरको तपाईं बालिका अमेरिकी, ब्रिटिश, युरोपेली, रूसी आकार, सेन्टिमिटर मा चौडाई छाती र उचाइ, वा केटी को उमेर गर्न आकार कपडे रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, लुगा आकार युरोपेली गर्न अमेरिकी बाट बालिका लागि, ब्रिटिश देखि रूसी आदि परिवर्तन पनि तपाईं बालिका कपडे देख्न सक्नुहुन्छ, चार्ट आकार ठूलो र सानो आकार संग।

आकार देखि:
साइज:
आकार: