मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

बयल व्यवस्था क्याल्कुलेटरको

बयल व्यवस्था क्याल्कुलेटरको तपाईं बयल व्यवस्था देखि प्रारम्भिक र अन्तिम मात्रा र ग्याँस को दबाव गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

को बयल व्यवस्था कस्तो मापदण्ड गणना

प्रारम्भिक दबाब (पाई):
प्रारम्भिक मात्रा (एमआई):
अन्तिम दबाव (पीएफ):
परिमाणमा:
अन्तिम मात्रा गणना
बयल व्यवस्था स्थिर तापमान मा एक आदर्श ग्याँस दिइएको ठूलो को मात्रा ग्याँस को दबाब inversely समानुपातिक छ कि यसो भन्छ: Pi*Vi = Pf*VF, जहाँ पाई - प्रारम्भिक दबाब, एमआई - प्रारम्भिक मात्रा, Pf - अन्तिम दबाव, VF - अन्तिम मात्रा।