मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

बेबी आकार कपडे अनलाइन क्याल्कुलेटरको

बेबी लुगा आकार अनलाइन क्याल्कुलेटरको फेला पार्न र रूपान्तरण बच्चा अमेरिकी, बेलायती, युरोपेली, रूसी आकार, सेन्टिमिटर मा चौडाई छाती र उचाइ, वा बच्चा उमेर गर्न आकार कपडे गर्न अनुमति दिन्छ।
बेबी लुगा आकार

बेबी आकार कपडे अनलाइन क्याल्कुलेटरको तपाईं बच्चा अमेरिकी, बेलायती, युरोपेली, रूसी आकार, सेन्टिमिटर मा चौडाई छाती र उचाइ, वा बच्चा उमेर गर्न आकार कपडे रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, ब्रिटिश देखि, अमेरिकी देखि युरोपेली गर्न बच्चाहरु लागि लुगा आकार परिवर्तित रूसी आदि गर्न पनि तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ बच्चा कपडे, चार्ट आकार ठूलो र सानो आकार संग।

आकार देखि:
साइज:
आकार: