मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

भाग्ने वेग सूत्र क्याल्कुलेटरको

भाग्ने वेग सूत्र क्याल्कुलेटरको तपाईं वस्तु को भाग्ने वेग गणना गर्न अनुमति दिन्छ, यो सौर प्रणाली, वा परिभाषित ठूलो र अर्धव्यास संग विशाल शरीर मा एक ग्रह को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मुक्त गर्न आवश्यक छ।

एक ग्रह चयन गर्नुहोस् वा ठूलो र अर्धव्यास प्रविष्ट

  
ग्रह:
पृथ्वीको वेग उम्कन
भाग्ने वेग (दोस्रो कस्मिक वेग) न्यूनतम गति ग्रह को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वा एक विशाल शरीर देखि भाग्न वस्तु लागि आवश्यक छ।
जहाँ एम - ग्रह, जी को अर्धव्यास - - ग्रह, आर को ठूलो विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण अचल = 6,67408 एक्स 10-11एन*पु2/के.जि2