मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

भिन्न क्याल्कुलेटरको। , गुणन घटाएर तत्त्वहरू विभाजन थप्ने।

भिन्न क्याल्कुलेटरको यस्तो थप्ने घटाएर, गुणन, घटाएर र तत्त्वहरू कम रूपमा तत्त्वहरू र मिश्रित संख्या, संग गणित संचालन गणना गर्न सक्छन्।
योगफल, घटाउ गणना लागि, गुणन र दुई तत्त्वहरू को भाग, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, अंश को पूर्णांक भाग प्रविष्ट गर्नुहोस्, र सूचीबाट सञ्चालन चयन गर्नुहोस्। यदि यो आवश्यक छ, अंश को पूर्णांक भाग मा नकारात्मक साइन प्रविष्ट गर्नुहोस्।