मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

Centripetal प्रवेग सूत्र क्याल्कुलेटरको

Centripetal प्रवेग सूत्र क्याल्कुलेटरको तपाईं centripetal प्रवेग, एक सर्कल र वेग को अर्धव्यास, को परिपत्र गति समीकरण सूत्र द्वारा गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

गणना centripetal प्रवेग, अर्धव्यास वा वेग

     
अर्धव्यास (R):
वेग (v):
Centripetal (रेडियल) प्रवेग केन्द्र तिर निर्देशित वर्दी परिपत्र गति मा प्रवेग को एक प्रकार छ।

को सूत्र centripetal प्रवेग


जहाँ V - रैखिक वेग, आर - अर्धव्यास