मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

दशमलव क्याल्कुलेटरको गर्न अंश र अंश गर्न दशमलव

दशमलव क्याल्कुलेटरको गर्न अंश र अंश गर्न दशमलव, तपाईं दशमलव तत्त्वहरू, वा सरल तत्त्वहरू र मिश्रित संख्या गर्न दशमलव तत्त्वहरू गर्न तत्त्वहरू र मिश्रित संख्या रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ। दशमलव गर्न अंश रूपान्तरित लागि, यदि यो आवश्यक छ, अंश को पूर्णांक भाग मा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, अंश को पूर्णांक भाग र नकारात्मक साइन प्रविष्ट गर्नुहोस्।
अंश प्रविष्ट गर्नुहोस्: