मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

Dilution क्याल्कुलेटरको

Dilution क्याल्कुलेटरको तपाईं कसरी समाधान dilution पछि परिवर्तन हुनेछ मात्रा र एकाग्रता (molarity), वा मात्रा र स्टक समाधान को एकाग्रता गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

मात्रा वा समाधान को एकाग्रता चयन

Dilution (V1) अघि मात्रा:
Dilution (M1) अघि एकाग्रता:
पछि dilution (M2) एकाग्रता:
परिमाणमा:
Dilution पछि समाधान को मात्रा गणना
समाधान - भंग पदार्थ कणहरु, विलायक र यसको अन्तरक्रिया को उत्पादनहरु बनेको homogeneous मिश्रण।
प्रारम्भिक र अन्तिम मात्रा र पतला समाधान मा एकाग्रता को निर्भरता वर्णन सूत्र: V1 * M1 = V2 * M2
जहाँ V1 - अघि dilution मात्रा, V2 - dilution पछि मात्रा, M1 - अघि dilution एकाग्रता, M2 - dilution पछि एकाग्रता।