मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

दिन बीचमा दिन र समय गणना

दुई पटक समय गणना, मिति, मिनेट, घण्टा, दिन, हप्ता, वर्ष बीचमा दिन गणना