मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

दुई अंक क्याल्कुलेटरको बीच दूरी

दुई अंक क्याल्कुलेटरको बीच दूरी आफ्नो निर्देशांक प्रयोग गरेर, तपाईँले दुई आयाम मा दुई अंक बीच दूरी गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

अङ्क र बी निर्देशांक प्रविष्ट गर्नुहोस्

बिन्दु एक (X1, Y1): ( , )
बिन्दु बी (एक्स 2, y2): ( , )
दुई अंक एक (X1, Y1) र बी (एक्स 2, y2) बीच दूरी फेला लागि सूत्र:
दुई अंक बीच दूरी