मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

एक आयत को परिधि, सूत्र क्याल्कुलेटरको परिधि

परिधि सूत्र क्याल्कुलेटरको आयत पक्ष को लम्बाइ प्रयोग, तपाईं एक आयत को एक परिधि फेला पार्न अनुमति दिन्छ सूत्र द्वारा एक आयत को परिधि।
a:   b:  

एक आयत को परिधि

आयत चार सही कोण संग एक चतुर्भुज छ। एक आयत को परिधि लागि सूत्र: P=2(a+b),
जहाँ एक, ख - एक आयत को पक्ष