मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

एक समलम्ब को परिधि, सूत्र क्याल्कुलेटरको परिधि

परिधि सूत्र क्याल्कुलेटरको सबै समलम्ब पक्ष को लम्बाइ प्रयोग, तपाईं एक समलम्ब एक परिधि फेला पार्न अनुमति दिन्छ सूत्र द्वारा एक समलम्ब को परिधि।
a:   b:   c:   d:  

एक समलम्ब को परिधि

ट्रेपजोइड समानता पक्ष कम्तिमा एक जोडी, को समलम्ब को आधारमा भनिन्छ संग एक convex चतुर्भुज छ, र अन्य दुई पक्षहरु को खुट्टा वा पार्श्व पक्ष भनिन्छ।
एक त्रिकोण को परिधि लागि सूत्र: P=a+b+c+d,
जहाँ एक, ख, ग, घ - एक समलम्ब को पक्ष