मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

एक समानांतर चतुर्भुज को परिधि, सूत्र क्याल्कुलेटरको परिधि

परिधि सूत्र क्याल्कुलेटरको समान्तर चतुर्भुज पक्ष को लम्बाइ प्रयोग, तपाईं समान्तर चतुर्भुज को एक परिधि फेला पार्न अनुमति दिन्छ सूत्र द्वारा एक समानांतर चतुर्भुज को परिधि।
a:   b:  

एक समानांतर चतुर्भुज को परिधि

समान्तर चतुर्भुज समानता पक्ष को दुई जोडी संग एक चतुर्भुज छ। एक समानांतर चतुर्भुज को परिधि लागि सूत्र: P=2(a+b),
जहाँ एक, ख - एक समानांतर चतुर्भुज को पक्ष