मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

एक समानांतर चतुर्भुज, समान्तर चतुर्भुज क्षेत्र सूत्र कैलकुलेटर को क्षेत्र

एक समानांतर चतुर्भुज, समान्तर चतुर्भुज क्षेत्र सूत्र कैलकुलेटर को क्षेत्र समान्तर चतुर्भुज पक्ष, उचाइ, diagonals र तिनीहरूलाई बीच कोण को लम्बाइ प्रयोग, सूत्र, तपाईं एक समानांतर चतुर्भुज को एक क्षेत्र पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ।

एक समानांतर चतुर्भुज को क्षेत्र गणना को विधि:

साइड:    उचाइ:

एक घन को मात्रा

समान्तर चतुर्भुज समानता पक्ष को दुई जोडी संग एक चतुर्भुज छ।
एक समानांतर चतुर्भुज को क्षेत्र को लागि सूत्र: एक समानांतर चतुर्भुज को क्षेत्र ,
जहाँ एक - उचाइ - एक समानांतर चतुर्भुज, घन्टा को पक्ष