मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

एक सर्कल को क्षेत्र, सर्कल क्षेत्र सूत्र क्याल्कुलेटरको

एक सर्कल, सर्कल क्षेत्र सूत्र कैलकुलेटर को क्षेत्र अर्धव्यास वा सर्कल को व्यास प्रयोग, सूत्र, तपाईं एक विषमकोण को एक क्षेत्र पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ।

एक सर्कल को क्षेत्र गणना को विधि:

अर्धव्यास:

  

एक सर्कल को क्षेत्र

एक सर्कल दिइएको बिन्दुबाट दिइएको दूरी, केन्द्र छन् भनी एक विमान मा सबै अंक को सेट छ।
एक सर्कल को क्षेत्र को लागि सूत्र एक सर्कल को क्षेत्र ,
जहाँ आर - सर्कल अर्धव्यास, घ - व्यास