मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

एक सर्कल को परिधि (एक सर्कल को परिधि) सूत्र क्याल्कुलेटरको

एक सर्कल को Circumferenc सूत्र क्याल्कुलेटरको (एक सर्कल को परिधि) एउटा सर्कल को अर्धव्यास प्रयोग, सूत्र, तपाईं एउटा सर्कल को एक मंडल (परिधि) फेला पार्न अनुमति दिन्छ।
अर्धव्यास (R):

एक सर्कल को परिधि

एक सर्कल दिइएको बिन्दुबाट दिइएको दूरी, केन्द्र छन् भनी एक विमान मा सबै अंक को सेट छ।
एक सर्कल को मंडल लागि सूत्र: p = 2πr,
जहाँ आर - एक सर्कल को अर्धव्यास, π = 3.14159