मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

एक वर्ग को परिधि, सूत्र क्याल्कुलेटरको परिधि

एक वर्ग को परिधि, परिधि सूत्र क्याल्कुलेटरको तपाईं एक वर्ग को परिधि फेला पार्न, सूत्र द्वारा, वर्ग पक्ष को लम्बाइ प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
साइड:

एक quadrate को परिधि

वर्ग बराबर पक्ष र कोण संग एक सही चौकोना आँगन या चौक छ।
एक वर्ग को परिधि लागि सूत्र: P = 4a,
जहाँ एक - एक quadrate पक्षमा