मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

एक वर्ग, वर्ग क्षेत्र सूत्र कैलकुलेटर को क्षेत्र

एक वर्ग, वर्ग क्षेत्र सूत्र कैलकुलेटर को क्षेत्र वर्ग पक्ष वा विकर्ण को लम्बाइ प्रयोग, सूत्र, तपाईं एक वर्ग को एक क्षेत्र पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ।

एक वर्ग क्षेत्र गणना को विधि:

साइड:

एक quadrate क्षेत्र

वर्ग बराबर पक्ष र कोण संग एक सही चौकोना आँगन या चौक छ।
एक वर्ग को क्षेत्र को लागि सूत्र छेउमा वर्ग क्षेत्र, विकर्ण द्वारा वर्ग क्षेत्र
जहाँ एक - एक वर्ग, घ को पक्ष - विकर्ण