मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

एक विषमकोण को क्षेत्र, विषमकोण क्षेत्र सूत्र क्याल्कुलेटरको

विषमकोण क्षेत्र सूत्र क्याल्कुलेटरको विषमकोण पक्ष, उचाइ, diagonals को लम्बाइ, incircle वा circumcircle अर्धव्यास को लम्बाइ प्रयोग, सूत्र, तपाईं एक विषमकोण को एक क्षेत्र पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ।

एक विषमकोण क्षेत्र गणना को विधि

साइड:    उचाइ:

एक विषमकोण क्षेत्र

विषमकोण सबै जसको चार पक्ष नै लम्बाइ छ को एक सरल चतुर्भुज छ।
रोम्बसको क्षेत्रको ढाँचा: एक विषमकोण क्षेत्र ,
जहाँ एक - पक्ष, घन्टा - उचाइ