मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

एक विषमकोण को परिधि, सूत्र क्याल्कुलेटरको परिधि

परिधि सूत्र क्याल्कुलेटरको विषमकोण पक्ष को लम्बाइ प्रयोग, तपाईं विषमकोण एक परिधि फेला पार्न अनुमति दिन्छ सूत्र द्वारा एक विषमकोण को परिधि।
साइड:

एक विषमकोण को परिधि

विषमकोण सबै जसको चार पक्ष नै लम्बाइ छ को एक सरल चतुर्भुज छ।
एक विषमकोण को परिधि लागि सूत्र: P = 4a,
जहाँ एक - एक विषमकोण पक्षमा