मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

गन्ती लाखौं, अरबौं, ट्रिलियनबाट, Crores गर्न, कनवर्टर लाख

लाखौं, अरबौं, ट्रिलियनबाट, Crores, नम्बर कनवर्टर लाखौं, अरबौं, ट्रिलियनबाट, हजारौं नम्बर रूपान्तरण गर्न प्रयोग गरिन्छ लाख, लाख र करोड। साथै तपाईं कुनै पनि नम्बर मा zeros को कति थाहा गर्न सक्षम हुनेछ।
ठूलो संख्या तराजू:
कम मात्रा - हरेक नयाँ शब्द ठूलो लाख भन्दा एक हजार पटक अघिल्लो अवधि भन्दा ठूलो छ।

लामो मात्रा - हरेक नयाँ शब्द ठूलो लाख भन्दा एक लाख पटक अघिल्लो अवधि भन्दा ठूलो छ।
नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्:
ठूलो संख्या नाम: