मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

गति दूरी समय सूत्र क्याल्कुलेटरको

क्याल्कुलेटर गति, समय, दूरी, अनलाइन गणना - गति, दूरी र विभिन्न उपाय एकाइहरु र गति, दूरी र समय सूत्र दिइएको समय गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

गणना गति, समय वा दूरी

     
समय (घ: mm: ss):
वेग:
परिमाणमा:
दूरी गणना
गति, दूरी र समय सूत्र:
V = S / T;   S = V * T;   T = S / V;
जहाँ वी - गति, एस - दूरी, टी - समय