मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

गतिज ऊर्जा सूत्र क्याल्कुलेटरको

गतिज ऊर्जा सूत्र क्याल्कुलेटरको तपाईं शरीर, यो ठूलो, वेग र प्रत्येक अन्य देखि आफ्नो निर्भरता बढिरहेको को गतिज ऊर्जा गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

गतिज ऊर्जा, ठूलो वा वेग गणना

        
मास:
वेग:
परिमाणमा:
गतिज ऊर्जा गति को ऊर्जा छ। वस्तु को गतिज ऊर्जा यसलाई किनभने यसको गति को possesses ऊर्जा छ। यो सूत्र द्वारा परिभाषित गरिएको छ:
गतिज ऊर्जा
जहाँ पु - वस्तु को ठूलो, V - वस्तु को वेग