मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

गे-lussac व्यवस्था क्याल्कुलेटरको

गे-lussac व्यवस्था क्याल्कुलेटरको तपाईं समलिङ्गी-lussac व्यवस्था समीकरण देखि प्रारम्भिक र अन्तिम मात्रा र ग्याँस को तापमान गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

यो गे-lussac व्यवस्था कस्तो मापदण्ड गणना

प्रारम्भिक दबाब (पाई):
प्रारम्भिक तापमान (तिवारी):
अन्तिम दबाव (पीएफ):
परिमाणमा:
अन्तिम तापमान गणना
गे-lussac व्यवस्था स्थिर मात्रा मा एक आदर्श ग्याँस को एक निश्चित ठूलो दबाब यसको निरपेक्ष तापमान सीधा समानुपातिक छ कि यसो भन्छ:
गे-Lussac व्यवस्था
जहाँ पाई - प्रारम्भिक दबाब, तिवारी - प्रारम्भिक तापमान, Pf - अन्तिम दबाव, tf - अन्तिम तापमान।