मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

घन मात्रा सूत्र क्याल्कुलेटरको

घन मात्रा सूत्र क्याल्कुलेटरको घन गरेको छेउको लम्बाइ प्रयोग, सूत्र, तपाईं एक घन को एक मात्रा पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ।

एक किनारा (एच) को लम्बाइ प्रविष्ट गर्नुहोस्:

एक घन को मात्रा

घन तीन आयोमी ज्यामितीय आकार छ वर्ग अनुहार, पक्ष वा पक्ष यसद्वारासीमाबद्ध, प्रत्येक शिरोबिंदु मा तीन बैठक छ।
एक घन को मात्रा लागि सूत्र: V = H3,
वी - एक घन को मात्रा, एच - किनारा को लम्बाइ