मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

हिन्दी किबोर्ड अनलाइन

हिन्दी किबोर्ड अनलाइन तपाईं अंग्रेजी किबोर्ड स्विच संग हिन्दी भर्चुअल किबोर्ड मा हिन्दी अक्षर टाइप गर्न अनुमति दिन्छ।
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
\
CAPS
ि
Enter
SHIFT
,
.
SHIFT
Ctrl
HI
Ctrl