मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

कंगन आकार

कंगन आकार अनलाइन क्याल्कुलेटरको फेला पार्न र रूसी आकार र सेन्टिमिटर वा इन्च मा हात घेरा गर्न कंगन आकार रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ।
कंगन आकार

कंगन आकार तपाईं फेला पार्न र रूसी आकार र सेन्टिमिटर वा इन्च मा हात घेरा गर्न कंगन आकार रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरणका लागि, हात घेरा गर्न रूसी देखि कंगन आकार रूपान्तरण, वा रूसी हात मंडल देखि। पनि कंगन देख्न सक्नुहुन्छ, चार्ट आकार ठूलो र सानो आकार संग।

आकार देखि:
साइज:
आकार: