मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

कति दिन गिर सम्म?

पतन सम्म समय काउन्टर अर्को गिरावट (शरद ऋतु) सम्म बाँकी छन् कति दिन, घण्टा, मिनेट र सेकेन्ड परिभाषित हुनेछ।
छापा


आज मिति छपतन सम्म 2023

269 दिन 16 घण्टा 53 मिनेट 44 सेकेन्ड

01 सेप्टेम्बर 2023 - शुक्रवार