मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

कति महिना दिनहरुमा?

क्याल्कुलेटर कति महिना दिनमै वर्तमान महिना दिनहरुमा संख्या पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ।
छापा
वर्तमान महिना मा (डिसेम्बर) 31 दिन