मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

कोणिय प्रवेग सूत्र क्याल्कुलेटरको

कोणिय प्रवेग सूत्र क्याल्कुलेटरको तपाईं कोणीय गति, वेग कोणीय र गति को समय, कोणीय गति को सूत्र द्वारा गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

कोणीय गति, वेग कोणीय वा परिक्रमा समय गणना

   
वेग कोणीय (ω): र्याड/सेकेन्ड
घुम्ने समय (टी): सेकेन्ड
कोणिय प्रवेग एक सदिश मात्रा छ, समय आदर वेग कोणीय को परिवर्तन को दर छ।

कोणिय प्रवेग सूत्र


जहाँ DW - वेग कोणीय, DT - समय लिएको