मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

क्षेत्र क्याल्कुलेटरको

क्षेत्र क्याल्कुलेटरको तपाईं यस्तो वर्ग, आयत, समान्तर चतुर्भुज, समलम्ब, विषमकोण, सर्कल, त्रिकोण, विभिन्न सूत्रहरू द्वारा अलग अलग ज्यामितियआकार, एक क्षेत्र पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ।