मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

क्षेत्र मात्रा सूत्र क्याल्कुलेटरको

क्षेत्र मात्रा सूत्र क्याल्कुलेटरको क्षेत्र को अर्धव्यास प्रयोग, सूत्र, तपाईं क्षेत्र को एक मात्रा पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ।

एक क्षेत्र को अर्धव्यास प्रविष्ट गर्नुहोस्:

एक क्षेत्र को मात्रा

क्षेत्र एक पूर्ण राउन्ड बल को सतह छ कि तीन-आयोमी ठाउँ मा एक पूर्ण राउन्ड geometrical वस्तु हो। एक क्षेत्र एक दिइएको बिन्दु देखि नै दूरी आर मा सबै छन् कि अंक सेट रूपमा गणितीय परिभाषित गरिएको छ।

एक क्षेत्र को मात्रा लागि सूत्र: एक क्षेत्र को मात्रा लागि सूत्र,
आर - एक क्षेत्र को अर्धव्यास