मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

परिधि क्याल्कुलेटरको

परिधि क्याल्कुलेटरको तपाईं यस्तो सर्कल, वर्ग, आयत, त्रिकोण, समान्तर चतुर्भुज, विषमकोण, समलम्ब विभिन्न सूत्रहरू द्वारा अलग अलग ज्यामितियआकार, एक परिधि फेला पार्न अनुमति दिन्छ।