मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

रूसी किबोर्ड translit

रूसी किबोर्ड translit तपाईं अंग्रेजी किबोर्ड स्विच संग रूसी सिरिलिक भर्चुअल किबोर्ड प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
ё
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-
=
й
ц
у
к
е
н
г
ш
щ
з
х
ъ
\
CAPS
ф
ы
в
а
п
р
о
л
д
ж
э
Enter
SHIFT
я
ч
с
м
и
т
ь
б
ю
.
SHIFT
RU