मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

रूसी पत्र ट्रान्सलिटेरेशन

अंग्रेजी मा रूसी शब्दहरू र विपरित को अनलाइन ट्रान्सलिटेरेशन, नाम र थर को ट्रान्सलिटेरेशन।
पाठ: