मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

शेयर बजार

कच्चा तेल, प्राकृतिक ग्याँस, तामा, सुन, चाँदी र अन्य बहुमूल्य धातु ऐतिहासिक मूल्यहरु।