मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

स्तम्भ घटाउ कार्यपत्रकों

स्तम्भ घटाउने क्यालकुलेटर तपाईं स्तम्भ घटाउ विधि प्रयोग गरेर, दुई अंक (फरक) घटाएर गणना गर्न, र स्तम्भ घटाउ को एक कार्यपाना प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।

दुई नम्बर, subtrahend र minuend प्रविष्ट गर्नुहोस्।

माइनस