मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

स्तम्भ गुणन विधि

स्तम्भ गुणन क्यालकुलेटर कार्यपत्रकों तपाईं स्तम्भ गुणन विधि प्रयोग गरेर, दुई अंक गुणन (उत्पादन) गणना गर्न, र स्तम्भ गुणन एक कार्यपाना प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।

दुई नम्बर, गुण्य र गुणक प्रविष्ट गर्नुहोस्।

ले गुणन