मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

स्तम्भ साथै कार्यपत्रकों

स्तम्भ साथै कार्यपत्रकों तपाईं स्तम्भ साथै विधि प्रयोग गरेर, दुई अंक (योगफल) थप्दा गणना गर्न, र स्तम्भ वाहेक एक कार्यपाना प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।

दुई नम्बर प्रविष्ट गर्नुहोस्

प्लस