मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

Tangential प्रवेग सूत्र क्याल्कुलेटरको

Tangential वेग सूत्र क्याल्कुलेटरको तपाईं समय को वेग को परिवर्तन गरेर एक हिल वस्तुको tangential प्रवेग गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

गणना tangential प्रवेग, वेग वा समय

प्रारम्भिक वेग (वी0):
अन्तिम वेग (वी1):
समय (टी):
Tangential प्रवेग एक सदिश मात्रा छ, एक परिपत्र कक्षा वा बाटो मा यात्रा वस्तु को tangential वेग को परिवर्तन को दर छ। यो एक शरीर को पथमा tangent तिर निर्देशित छ।

Tangential प्रवेग सूत्र


जहाँ वी0, V1 - प्रारम्भिक र अन्तिम वेग, टी - सार्दा समय