मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

त्रिकोण क्याल्कुलेटरको

त्रिकोण क्याल्कुलेटरको गणना र पाउँछौं: कोण, पक्ष, एक ट्यूटोरियल को सबै प्रकार को क्षेत्र। गणना: दायाँ त्रिकोण, पक्षीय त्रिकोण, समदिबाहु त्रिकोण र समभुजीयत्रिभुज।
3 विभिन्न मानहरू, उदाहरणका लागि 2 पक्ष र 1 कोण, वा 3 पक्ष प्रविष्ट गर्नुहोस्, र अन्य पक्ष, कोण र त्रिकोण को क्षेत्र गणना लागि गणना बटन क्लिक गर्नुहोस्।
कोण एकाइहरु:
  
त्रिकोण क्याल्कुलेटरको ° ° °