मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

त्रिकोणात्मक आयताकार पिरामिड मात्रा क्याल्कुलेटरको

त्रिकोणात्मक आयताकार पिरामिड मात्रा क्याल्कुलेटरको तपाईं विभिन्न सूत्रहरू त्यस्ता त्रिकोणात्मक, आयताकार र पिरामिड को कुनै पनि अन्य प्रकार रूपमा, पिरामिड को विभिन्न प्रकारका एक मात्रा, फेला पार्न अनुमति दिन्छ।

मात्रा गणना लागि एक पिरामिड प्रकार

गणना डाटा

उचाइ:    आधार क्षेत्र:

विवरण

मनपरी पिरामिड

पिरामिड एक बहुभुजीचयन आधार र एक बिन्दु, को शिखर भनिन्छ जडान गरेर गठन एक polyhedron छ। प्रत्येक आधार किनारा र शिखर फारम एक त्रिकोण, एक पार्श्व अनुहार भनिन्छ। यो बहुभुजीचयन आधार एक कोनिक ठोस छ। —

V   =   1  Sh
3
h - एक पिरामिड को उचाइ
S - आधार क्षेत्र