मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

वजन क्याल्कुलेटरको

वजन क्याल्कुलेटरको तपाईं Quetelet, बिज्जू, संविधान (Solovyov सूचकांक) को एक प्रकार द्वारा एक आदर्श वजन द्वारा शरीर ठूलो सूचकांक, र प्रति दिन आफ्नो शरीर को क्यालोरी सेवन गणना गर्न अनुमति दिन्छ।