मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

वेग कोणीय सूत्र क्याल्कुलेटरको

वेग कोणीय सूत्र क्याल्कुलेटरको तपाईं वेग कोणीय गणना गर्न अनुमति दिन्छ, कोण घुमाइयो र परिक्रमा को समय, वेग कोणीय को सूत्र द्वारा।

वेग कोणीय गणना, कोण घुमाएर वा परिक्रमा समय

   
कोण घुमाइयो (φ): रेडियन
घुम्ने समय (टी): सेकेन्ड
वेग कोणीय एक शरीर यसको कोण परिवर्तन कसरी छिटो उपाय छ।
वेग कोणीय सूत्र


जहाँ φ - कोण घुमाएर, टी - समय लिएको