मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

विश्वव्यापी गुरुत्वकार्षण को न्यूटन व्यवस्था

विश्वव्यापी गुरुत्वकार्षण को न्यूटन व्यवस्था तपाईँले विश्वव्यापी गुरुत्वकार्षण को Newton व्यवस्था प्रयोग गरेर दुई वस्तुहरु, distanse र तिनीहरूलाई बीच गुरुत्वाकर्षण शक्ति, को एउटा ठूलो गणना गर्न अनुमति दिन्छ।

गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूत्र द्वारा गणना

वस्तु m1 को मास: के.जि
वस्तु m2 को मास: के.जि
वस्तुहरु बीच दूरी (R): पु
गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूत्र


जहाँ जी - गुरुत्वाकर्षण निरन्तर भइरहेको मूल्य 6,67384 (80) * 10-11 पु3/(किलो को2), m1, m2 - वस्तुहरु को ठूलो, आर - तिनीहरूलाई बीच दूरी