मनपर्ने थप्न
 
मन हटाउन

पाङ्ग्रा र टायर कार मोडेल

मानक तालिका कार बनाउन र मोडेल (कारखाना आकार) टायर र डिस्क। तपाईं के आकार टायर र डिस्क, आफ्नो कार फिट मानक (सिफारिस) र गर्न दिईने आकार चयन फेला पार्न सक्नुहुन्छ। पाङ्ग्रा डिस्क अफसेट, स्वतः डिस्क ड्रिलिंग, स्वतः डिस्क आकार।